Introductie

(Stadsarchief Amsterdam)

(Stadsarchief Amsterdam)

Een groot deel van Amsterdam verkeert nog in de originele staat, zoals het ooit gebouwd is. Toch hebben er in de loop van de eeuwen ook veel veranderingen plaatsgevonden. Van di- verse stadsgezichten wordt in beeld gebracht hoe deze er vroeger uitzagen. De stadsgezichten zijn gegroepeerd per locatie, zoals weergegeven aan de linkerkant.