AnjeliersstraatGezien naar
de Tweede
Anjeliers-
dwarsstraat


Gezien naar
de Violetten-
straat


Hoek
Violettenstraat,
even zijde


Gezien naar
de Eerste
Tuindwars-
straat


Gezien vanuit
de Madelieven-
straat

Gezien naar
de Eerste
Tuindwars-
straat


Gezien vanaf
de Violetten-
straat


Nogmaals hoek
Violettenstraat,
even zijde


Nogmaals hoek
Violettenstraat,
oneven zijde